Usługi

Głównym celem stawianym przed ComPiFi jest zapewnienie klientom sprawnie funkcjonującego systemu informatycznego w ich firmie. Pośrednio realizujemy to nie tylko poprzez dostawy sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych i oprogramowania, ale również dzięki administracji systemami oraz zabezpieczaniu i odzyskiwaniu danych. W swoim działaniu koncentrujemy się na szybkiej reakcji i wysokiej jakości dostarczanych towarów i usług.

Przystosujemy sprzęt, oprogramowanie i ustawienia sieci do efektywnego korzystania z Internetu i poczty elektronicznej. Integrujemy ze sobą również systemy informatyczne poprzez samodzielnie tworzone aplikacje.

Jako firma outsourcingowa zajmujemy się dostarczaniem rozwiązań i usług najbardziej optymalnych, dzięki czemu nasz klient oszczędza swój czas i swoje pieniądze.

Outsourcing IT oznacza w praktyce powierzenie określonych procesów informatycznych firmom zewnętrznym. Wiele podmiotów przenosi pewne sfery działalności poza swoje struktury co pozwala im skupić się na podstawowym obszarze aktywności biznesowej. Główne czynniki przemawiające za outsourcingiem IT to:
- znaczne obniżenie kosztów użytkowania technologii informatycznych,
- poprawa jakości obsługi użytkowników,
- usprawnienie kontroli kosztów IT,
- zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych,
- brak konieczności finansowania specjalistycznych szkoleń własnych służb IT,
- zwiększenie niezawodności eksploatowanych systemów IT,
- skuteczniejsze egzekwowanie oczekiwań niż w przypadku własnych pracowników działu IT.

Poprawne relacje z dostawcą usług pozwalają korzystać z jego doświadczeń, a w konsekwencji - lepiej zarządzać.