Serwis

 


W tym miejscu chcemy bardzo krótko przybliżyć zasady związane z funkcjonowaniem naszego serwisu.

Zakres usług, który oferujemy jest bardzo bogaty, obejmuje konserwację i przebudowę infrastruktury sprzętowej jak i opiekę nad systemami informatycznymi.

Serwis, który oferujemy ma zapewnić naszym klientom bezpieczeństwo i komfort pracy.

Z każdym z naszych klientów staramy podpisać się umowę określającą czas naszej reakcji, jak i zakres obowiązków. Umowa zapewnia komfort zarówno zleceniodawcy jak i ComPiFi, regulując wzajemne relacje.

Świadczymy również jednorazowe usługi dla firm nie zainteresowanych stałą opieką, a potrzebujących pomocy lub konsultacji.

Każda umowa serwisowa lub umowa opieki tworzona jest według indywidualnych potrzeb w oparciu o uprzednio przygotowaną ofertę celową określającą oczekiwania klienta.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt. Chętnie umówimy się na wizytę w celu przedstawienia swojej oferty dla Państwa firmy.